Vzdělávací agentura pro zdravotníky a pečovatele

SUPERVIZE    SEMINÁŘE    PORADENSTVÍ

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:


 1. Řešení konfliktů - č. akreditace 2008/226- PC /SP 8 hod.
 2. Supervize - základní modul - č. akreditace 2008/227- PC /SP 10 hod.
 3. Fundraising a PR - č. akreditace 2008/228- SP 8 hod.
 4. Etika v sociální práci - č. akreditace 2008/229- PC /SP 11 hod.
 5. Standard č.5 - Individuální plánování péče - č. akreditace 2011/0357-PC/SP/VP, 14 hod. (2 dny)
 6. Úvod do problematiky manažerských dovedností - č. akreditace 2010/0801- SP/VP 8 hod.
 7. Standard č. 10 - č. akreditace 2010/0802 - SP/VP 6 hod.
 8. Implementace doporučení inspekce - č. akreditace 2010/1104- PC/SP/VP 8hod. (novinka)
 9. Zákon o sociálních službách - č. akreditace 2010/1103- PC/SP/VP 8 hod. (novinka)
 10. Vztah mezi klientem a pomáhajícím - č. akreditace 2009/627- PC/SP 8 hod.
 11. Psychologické dovednosti v sociální práci - č. akreditace 2009/629-SP 28 hod. (4 dny)
 12. Komunikační dovednosti při práci s klientem - č. akreditace 2009/628-SP 7 hod.

Uvedené kurzy realizujeme pro Vaše pracovníky přímo ve Vašem zařízení, mezi nesporné výhody této formy školení, bezesporu patří časová i finanční úspora, dále je možnost tvorby modelových situací přímo na pracovišti. Pracovníci obdrží výukové materiály a Osvědčení.
Cena: 400 Kč/ osoba /den, 1 vyučovací hodina = 45 min.
Minimální počet osob do kurzu je 20


Lektoři:
Mgr. M. Hronová, MUDr. V. Valentová, PhDr. M.Venglářová, Mgr. M. Havlíčková, Prof.RNDr. PhDr. H. Haškovcová, Csc., JUDr. T. Kašlíková

Vaši pracovníci získají:
1. Nové znalosti, ze zákona 24 hod. vzdělávání
2. Motivaci a energii ke změnám
3. Osvědčení a kreditní body dle programu

Kurzy je možné realizovat přímo ve Vašem zařízení
cena 8000,- pro 20 účastníků (plus cestovné z Prahy)

Jak vzdělávací programy objednat?

Při písemné objednávce prosíme uvádět vždy číslo a název objednávaného programu.
robert mahr © 2010
KONTAKT:   M.H.S.o.s., Elektrárenská 5, Praha 10, 101 00 | Telefon: 774 727 264 | Fax/záznamník: 416 811 492