Vzdělávací agentura pro zdravotníky a pečovatele

SUPERVIZE    SEMINÁŘE    PORADENSTVÍ

SUPERVIZE


Supervize - odborný dohled, výuka, podpora, pomoc a zpětná vazba, v pomáhajících profesích - jde o formu učení v bezpečném, laskavém a tvořivém prostředí.

Definice: Supervize je organizovaná příležitost k sebereflexi. Supervize je jedna z forem podpory profesionálního růstu. Cílem supervize je plánovat další postup práce a zvyšovat tak svoji profesionální kompetenci. (Z. Havrdová 1999)

Může nám dát příležitost podívat se na věci s odstupem, vyvarovat se snadného obviňování druhých - klientů, kolegů, organizace, „společnosti“, dává možnost pustit se do hledání nových možností, odhalit poučení, získat podporu.

Individuální - jasně koncipované setkání supervizora a pracovníka
Skupinová - využití prvků skupinové dynamiky
Týmová - týmová komunikace, rozvojová témata, organizace práce


CO MŮŽEME OD SUPERVIZE ČEKAT?Cena 1 hod. individuální supervize: 400 Kč
Cena 1 hod. týmové, skupinové supervize: 1000 Kč
Počet pracovníků ve skupině: 8 - 10robert mahr © 2010
KONTAKT:   M.H.S.o.s., Elektrárenská 5, Praha 10, 101 00 | Telefon: 774 727 264 | Fax/záznamník: 416 811 492