Vzdělávací agentura pro zdravotníky a pečovatele

SUPERVIZE    SEMINÁŘE    PORADENSTVÍ

KURZY MPSV A ČAS:


Aktuálně připravované semináře:

Datum, název a místo konání:

pozvánky
ke stažení:

29. - 30. 10. 2013 - AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVCÍ KURZ - Služba klientovi na míru - DPS U Studánky, Praha7

 

27. 11. 2013 - WORKSHOP - Psychohygiena - DPS U Studánky, Praha7

 

09. 12. 2013 - AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVCÍ KURZ - Moderní sociální služba - DPS U Studánky, Praha7

 Seznam témat seminářů pro nelékařské profese:
 1. Paternalismus a partnerství v pomáhajících profesích
 2. Etika v pomáhajících profesích
 3. Supervize v pomáhajících profesích
 4. Umírání a smrt v ošetřovatelství
 5. Syndrom vyhoření - Burnout syndrom
 6. Kvalita ošetřovatelské péče
 7. Teorie kvality v sociálních službách
 8. Demence – epidemie 21. století
 9. Prevence vzniku nozokomiálních infekcí
 10. Špatné zacházení se seniory v ústavní péči
 11. Ošetřovatelství v geriatrii
 12. Komunikační a asertivní dovednosti
 13. Sestra – pečovatel jako edukátor
 14. Ošetřovatelský proces - anamnéza
 15. Ošetřovatelská diagnóza - diagnostika v ošetřovatelství
 16. Problematika práce s duševně nemocným člověkem
 17. Sociálně patologické jevy
 18. Supervize v sociální práci
 19. Agresivní klient
 20. Krizová intervence
 21. Problematika týrání a zneužívání dětí
 22. Sexualita
 23. Senioři
 24. Tragická triáda v pomáhajících profesích
 25. Ošetřovatelský proces u klientů s cévní mozkovou příhodou
 26. Plánování a poskytování služeb – vedení dokumentace
 27. Plán péče o nemocné s inkontinencí moče


Semináře a konference jsou akreditovány a ohodnoceny kredity ČAS.
Ošetřovatelské konference a semináře je nutno objednat pro vaše zařízení s dostatečným předstihem na uvedeném tel. kontaktu nebo e-mailu.
Účastnický poplatek je stanoven individuálně podle druhu akce a počtu posluchačů.

robert mahr © 2010
KONTAKT:   M.H.S.o.s., Elektrárenská 5, Praha 10, 101 00 | Telefon: 774 727 264 | Fax/záznamník: 416 811 492