Vzdělávací agentura pro zdravotníky a pečovatele

SUPERVIZE    SEMINÁŘE    PORADENSTVÍ

SEMINÁŘE


27. Plán péče o nemocné s inkontinencí moče

 

Problematika vyprazdňování je často tabuizována. Vyprazdňování zasahuje intimní sféru člověka a lidé mají zábrany o problémech spojených s vyprazdňováním mluvit. Tyto problémy pak často zasahují nejen oblast somatickou, ale i psycho-sociální. Cílem semináře je naučit pečující rozlišit jednotlivé druhy inkontinence moči a navrhnout adekvátní ošetřovatelské postupy.

 

• Fyziologie močových cest.
• Patofyziologie močových inkontinencí.
• Přehled diagnostických a léčebných metod.
• Ošetřovatelská péče o inkontinentní.
• Psychické aspekty inkontinence
• Volba vhodných pomůcek pro inkontinetní.OBJEDNEJTE ZDE:
Pro urychlení objednávky prosím vepište číslo a název objednávaného semináře.
« předchozí

robert mahr © 2010
KONTAKT:   M.H.S.o.s., Elektrárenská 5, Praha 10, 101 00 | Telefon: 774 727 264 | Fax/záznamník: 416 811 492